Hakkımda

21 Mayıs 2024

Sql Üzerinde Satırda yer alan veriyi sütuna çevirme.

 Merhaba Dostlar;

Belirli bir karakter sınırı olan satırdaki bir datayı sütuna çevirmekten bahsedeceğiz,

Logoda tanımlı bir alanda noktalı virgül ile ayrılmış datayı sütuna dönüştüreceğiz;


Sorgumuz aşağıdaki gibidir;

SELECT value

FROM LG_001_DEFNFLDSCARDV

CROSS APPLY STRING_SPLIT(TEXTFLDS7, ';')

WHERE MODULENR=6 AND PARENTREF='19823';

Ekran çıktısını aşağıda görebilirsiniz;

 


Eflow Lineitemtable içerisinde karakter sınırı koyma

Merhaba Dostlar,

Bu makalede eflow süreç tasarımcı ekranında lineitemtable içerisinde karakter sınırı koymaktan bahsedeceğiz,

A sütununa koyduğum bir veri için 3 karakter sınır koymak istiyorum, Validasyon kısıma aşağıdaki kodu yazıyoruz;

(?=^.{0,3}$)(^\w+\s*(-?)(\s*\w+\s*)(\w+)$)

Buradaki 0,3 ifadesi 0 dan 3 karaktere kadar demek oluyor, eğer artırmak isterseniz 3 rakamını değiştirebilirsiniz.

Kullanıcı tarafına uyarı vermek için ise  Validasyon Hakkında alanına "Yalnızca 3 Karakter Girilir" şeklinde uyarı koydum. Görsel olarak ta aşağıda görebilirsiniz.


Faydası olması dileğiyle.

15 Mayıs 2024

Logo SQL Malzeme (Sınıfı) Satış / Satınalma Fiyat Listesi Sorgusu

 Merhaba Dostlar,

Web de aradım bulamadım, sonrasında kendim yazmak durumunda kaldım, Logo Tiger üzerinde Malzeme (Sınıfı) Satış fiyatları ve Satınalma Fiyatları sorgusu aşağıdaki gibidir,

Kullanmak isteyen buyursun;


CREATE VIEW  ERD_MALZEME_SATIS_SATINALMA  AS  


SELECT 

CASE PRCLIST.PTYPE WHEN 2 THEN 'SATIS'  WHEN 1 THEN 'SATINALMA'  END  AS 'KART_TIPI' ,

CASE PRCLIST.ACTIVE WHEN 1 THEN 'KULLANIM DISI' ELSE 'KULLANIMDA' END AS 'KULLANIM_DURUM', 

CASE WHEN PRCLIST.CLIENTCODE='' THEN 'GENEL' ELSE 'OZEL'END AS 'TIPI' ,

PRCLIST.CLIENTCODE AS 'CARI',

PRCLIST.CODE AS 'FIS_NO', 

ITEMS.CODE AS 'MALZEME_SMK',

ITEMS.NAME AS 'MALZEME_METNI',

PRCLIST.PRICE AS 'TUTAR',

PARABIRIMI=(SELECT  DBO.Fn_Currenclist(PRCLIST.CURRENCY)),

PRCLIST.BEGDATE AS 'GECERLILIK_BASLANGIC',

PRCLIST.ENDDATE AS 'GECERLILIK_BITIS',

PRCLIST.CAPIBLOCK_CREADEDDATE AS 'KART_OLUSTURMA_TARIHI'


FROM LG_001_PRCLIST PRCLIST

LEFT JOIN LG_001_ITEMS ITEMS ON PRCLIST.CARDREF=ITEMS.LOGICALREF

LEFT JOIN LG_001_UNITSETL UNITSETL ON PRCLIST.UOMREF=UNITSETL.LOGICALREF

LEFT JOIN LG_001_SRVCARD SRVCARD ON PRCLIST.CARDREF=SRVCARD.LOGICALREF

LEFT JOIN LG_001_PAYPLANS PAYPLANS ON PRCLIST.PAYPLANREF=PAYPLANS.LOGICALREF


14 Mayıs 2024

Qlik Sense Tarih Bugüne eşit ise Gerçekleşen Miktarı Getir

 Merhaba Dostlar,

Bu makalede Qlik sense üzerinde Elimizde döküm olarak Fatura Tarihi ve Gerçekleşen Miktar olan bir data olduğunu varsayalım, Veri dosyası üzerinde bu miktarı getirmek için aşağıdaki kodu kullanmamız gerekiyor

if(DATE(FaturaTarihi)<=Date(AddYears(Today(),-1)) and DATE(FaturaTarihi)>= Date(Date#('01-01-2023', 'DD-MM-YYYY')),GerceklesenMiktar ) as GeçenYılMiktar

Bu formülde yıl bilgisi -1 olarak görüntülemekteyiz. Yani geçen yıl bugün ne kadar Gerçekleşen Miktar olmuş bunu bulmuş oluyoruz.

Faydası olması dileğiyle

28 Mart 2024

Office 365 üzerinden Outlook Gruplar sekmesi görünümü kaldırma!

 Merhaba Dostlar,

Bu makalede office 365 üzerinde açılan ve yönetilen Gruplar alanının Outlook üzerinden kaldırıması hakkında bir yazıyı ele alacağız.

Bazı kullanıcılar veya yöneyim ekibi tarafından gruplar sekmesinin görüntülenmesi istenmemektedir. Bunu 365 Powershell üzerinden kapatmak mümkündür.

Set-UnifiedGroup -Identity (grupadı) -HiddenFromExchangeClientsEnabled:$True

Bu komutu kullarak ilgili grup adı verilerek görünüm gizlenebilir.

Faydası olması dileğiyle.


18 Ocak 2024

Qlik Sense Birden çok QVD ile QVD dosyası tekrar oluşturma.

 Merhaba Dostlar;

Bu makalede var olan QVD tabloları ile sıfırdan tekrar QVD oluşturma mantığından bahsedeceğim,

Öncelikle veri düzenleyeceğimize gelelim,

Elimizde 3 Tane QVD tablo varsayalım;


Tablo1:

LOAD  ID,  Alan1,  Alan2

FROM [lib://Data_Folder/Tablo1.qvd]

(qvd) where ((Alan1+ Alan)>0) ;


LEFT Join

LOAD  ID2  as  ID, ALAN3, ALAN4 

FROM [lib://Data_Folder/Tablo2.qvd]

(qvd) ;


LEFT Join

LOAD  ID3  as  ID, ALAN5, ALAN6 

FROM [lib://Data_Folder/Tablo3.qvd]

(qvd) ;


LOAD * 

RESIDENT Tablo1;


STORE Tablo1 INTO '[lib://TIGER_Data_Folder/Tablo1Yeni.qvd]';

DROP TABLE  Tablo1;

11 Ocak 2024

Qlik Sense Pivot tabloda toplam alanı (ilk satır) renklendirme

 Merhaba Dostlar;

Bu makalede Qlik Sense üzerinde Pivot tabloda toplam alanı, yani ilk satır; grupların üzerinde alanı renklendirme den bahsedeceğiz.  

Genelde bu alanı pivot üzerinde ayrımı görmek için kullanılır, Haliyle raporu kullanan kullanıcılar bu ayrımı daha rahat seçebilmesi adına aslında taleplerinde haklılardır. Her ne kadar Görünüş alanında stil üzerinden üzerine geldiğinde renk değiştir desek de, çok fazla data lı raporlarda bu yapılan renklendirme işlemi işlevsiz kalıyor diyebiliriz. Peki biz ne yapacağız, biz aslında büyük datalı raporların kesişim noktası olan toplam alanlarını renklendireceğiz.

Hadi başlayalım,

Kodumuz Dimensionality

Ne işe yarıyor peki ?

Dimensionality(), geçerli satır için boyutların sayısını döndürür. Pivot tablolar söz konusu olduğunda fonksiyon, toplama olmayan içeriğe sahip (yani, kısmi toplamlar veya daraltılmış toplamalar içermeyen) boyut sütunlarının toplam sayısını döndürür. Dönüş verileri türü tamsayıdır.

Sınırlamalar:  

Bu fonksiyon yalnızca grafiklerde kullanılabilir. Pivot tablo dışındaki tüm grafik türleri için toplam dışındaki tüm satırlarda bulunan boyut sayısını döndürür ve bu değer 0 olur.

Bu grafik fonskiyonu grafiğin ifadelerinden herhangi birinde kullanıldığında grafiklerdeki y değerlerine göre veya tablolardaki ifade sütunlarına göre sıralamaya izin verilmez. Bu nedenle, söz konusu sıralama alternatifleri otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bu grafik fonksiyonunu bir görselleştirmede veya tabloda kullandığınızda, görselleştirmenin sıralaması bu fonksiyonun sıralanmış girdisine geri döner.


Aşağıdaki örnek te şunu anlatıyor, SATISADET leri olan toplam verilerinin, 1 satırları  rgb(242,242,242)  olarak renklendirdim, diğer satırlar ise kendi aralarında, GerceklesenMiktar toplamına göre farklı renkler alacaktır. 

Örnek olarak : SATIS1ADET içerisinde GerceklesenMiktar 6 ise Green()  12 ise rgb(244,233,0) rengini alacaktır.


If(Dimensionality()>1, rgb(242,242,242) ,

if(SIFTAHGROUP='SATIS1ADET' , if(Sum(GerceklesenMiktar)>=6, if(Sum(GerceklesenMiktar)>=12,Green(),rgb(244,233,0))),

if(SIFTAHGROUP='SATIS2ADET' , if(Sum(GerceklesenMiktar)>=10, if(Sum(GerceklesenMiktar)>=20,Green(),rgb(244,233,0))),

if(SIFTAHGROUP='SATIS3ADET' , if(Sum(GerceklesenMiktar)>=75, if(Sum(GerceklesenMiktar)>=150,Green(),rgb(244,233,0))),

if(SIFTAHGROUP='SATIS4ADET' , if(Sum(GerceklesenMiktar)>=20, if(Sum(GerceklesenMiktar)>=40,Green(),rgb(244,233,0))),

if(SIFTAHGROUP='SATIS5ADET' , if(Sum(GerceklesenMiktar)>=25, if(Sum(GerceklesenMiktar)>=50,Green(),rgb(244,233,0))),

if(SIFTAHGROUP='SATIS6ADET' , if(Sum(GerceklesenMiktar)>=4, if(Sum(GerceklesenMiktar)>=8,Green(),rgb(244,233,0))),

if(SIFTAHGROUP='SATIS7ADET' , if(Sum(GerceklesenMiktar)>=2, if(Sum(GerceklesenMiktar)>=4,Green(),rgb(244,233,0))),

if(SIFTAHGROUP='SATIS8ADET' , if(Sum(GerceklesenMiktar)>=10, if(Sum(GerceklesenMiktar)>=20,Green(),rgb(244,233,0))),

if(SIFTAHGROUP='SATIS9ADET' , if(Sum(GerceklesenMiktar)>=3, if(Sum(GerceklesenMiktar)>=6,Green(),rgb(244,233,0))),

))))))))))


Bu formülü  Hesaplamalar alanında Arka plan rengi ifadesi üzerinde kullandım.
Faydası olması dileğiyle

Sql Üzerinde Satırda yer alan veriyi sütuna çevirme.

 Merhaba Dostlar; Belirli bir karakter sınırı olan satırdaki bir datayı sütuna çevirmekten bahsedeceğiz, Logoda tanımlı bir alanda noktalı v...