Hakkımda

01 Temmuz 2024

Logo Tiger Sipariş Satırları Sorgusu

 Merhaba Dostlar,

Bu makalede Logo Tiger içerisinde sipariş detayları sorgusunu paylaşacağım. Web üzerinde aradım bulamadım, belki size de lazım olabilir düşüncesi ile burada paylaşmak istedim. Umarım işine yarar.

SELECT 

ORFLINE.LINENO_,

ORFICHE.FICHENO FişNo,

--ORFICHE.LOGICALREF,

CLCARD.CODE CariKod,

CLCARD.DEFINITION_ CariUnvan,

--ORFICHE.STATUS Statu,

CONVERT (VARCHAR,ORFICHE.DATE_,104) Tarih,

ORFICHE.SPECODE ÖzelKod,

ORFLINE.LINEEXP SatırAçıklaması,

CASE WHEN ORFLINE.LINETYPE=0 THEN ITEMS.CODE ELSE '' END SMKKod,

CASE WHEN ORFLINE.LINETYPE=0 THEN ITEMS.PRODUCERCODE WHEN ORFLINE.LINETYPE=2 THEN DECARDS.CODE ELSE '' END [MalzemeKodu / Indirim Kodu],

CASE WHEN ORFLINE.LINETYPE=0 THEN ITEMS.NAME WHEN ORFLINE.LINETYPE=2 THEN DECARDS.DEFINITION_ ELSE '' END [MalzemeAdı / Indirim Aciklaması],

ORFLINE.AMOUNT Miktar,

ORFLINE.PRICE BirimFiyat,

ORFLINE.DISCPER İndirimOranı ,

ORFLINE.TOTAL BrütTutar,

ORFLINE.LINENET NetTutar,

ORFLINE.VAT KDVOranı,

ORFLINE.PRPRICE DövizBirimFiyat,

DövizTürü=(CASE ORFLINE.PRCURR WHEN '1' THEN 'USD' WHEN '11' THEN 'CHF' WHEN '20' THEN 'EUR' WHEN '160' THEN 'TL' WHEN '0' THEN 'TL' WHEN '17' THEN 'GBP' END),

ORFLINE.PRRATE Kur,

ORFLINE.ADDTAXAMOUNT EkVergiTutarı,

ORFICHE.TOTALDISCOUNTS Toplamİndirim,

ORFICHE.TOTALDISCOUNTED Toplam,

ORFICHE.TOTALADDTAX ToplamEkVergi,

ORFICHE.TOTALVAT ToplamKDV,

ORFICHE.NETTOTAL NetToplam

 

FROM LG_001_01_ORFICHE ORFICHE WITH(NOLOCK)

LEFT JOIN LG_001_01_ORFLINE ORFLINE WITH(NOLOCK) ON ORFICHE.LOGICALREF=ORFLINE.ORDFICHEREF

LEFT JOIN LG_001_ITEMS ITEMS WITH(NOLOCK) ON ORFLINE.STOCKREF=ITEMS.LOGICALREF

LEFT JOIN LG_001_CLCARD CLCARD WITH(NOLOCK) ON ORFLINE.CLIENTREF=CLCARD.LOGICALREF

LEFT JOIN LG_001_DECARDS DECARDS WITH(NOLOCK) ON DECARDS.LOGICALREF=ORFLINE.STOCKREF AND DECARDS.CARDTYPE=2

 

WHERE ORFICHE.FICHENO IN ('Sipariş Fiş No Buraya Yazılır')

ORDER BY ORFLINE.LINENO_

Faydası olması dileğiyle. 

11 Haziran 2024

Eflow iki tarih arasında fark bulma işlemi

 Merhaba Dostlar, bu makalede eflow üzerinde sıkça lazım olan iki tarih arasında fark bulmaktan bahsedeceğim,

Tarih kontrolü yaparken eflow üzerinde DayDiff fonksiyonunu kullanıyoruz, peki DayDiff ne işe yarıyor, int değer olarak iki tarih arasındaki gün farkını buluyor. Böylelikle bizde istemiş olduğumuz tarih arasındaki gün farkını hesaplamış oluyoruz.


Örnek bir görsel ile;


Burada şuanki yani sürecin başladığı tarih ile, Tarih yani kullanıcının seçmiş olduğu tarih arasını hesaplatıyoruz, Hesaplanan gün farkı sayısını fark ismindeki integer tipindeki değere atıyoruz.

Ardından Karak Verme elementi içerisinden farkı kontrol ediyoruz, eğer fark eşit değil ise farklı senaryolar yazabiliriz.


Faydası olması dileğiyle.


21 Mayıs 2024

Sql Üzerinde Satırda yer alan veriyi sütuna çevirme.

 Merhaba Dostlar;

Belirli bir karakter sınırı olan satırdaki bir datayı sütuna çevirmekten bahsedeceğiz,

Logoda tanımlı bir alanda noktalı virgül ile ayrılmış datayı sütuna dönüştüreceğiz;


Sorgumuz aşağıdaki gibidir;

SELECT value

FROM LG_001_DEFNFLDSCARDV

CROSS APPLY STRING_SPLIT(TEXTFLDS7, ';')

WHERE MODULENR=6 AND PARENTREF='19823';

Ekran çıktısını aşağıda görebilirsiniz;

 


Eflow Lineitemtable içerisinde karakter sınırı koyma

Merhaba Dostlar,

Bu makalede eflow süreç tasarımcı ekranında lineitemtable içerisinde karakter sınırı koymaktan bahsedeceğiz,

A sütununa koyduğum bir veri için 3 karakter sınır koymak istiyorum, Validasyon kısıma aşağıdaki kodu yazıyoruz;

(?=^.{0,3}$)(^\w+\s*(-?)(\s*\w+\s*)(\w+)$)

Buradaki 0,3 ifadesi 0 dan 3 karaktere kadar demek oluyor, eğer artırmak isterseniz 3 rakamını değiştirebilirsiniz.

Kullanıcı tarafına uyarı vermek için ise  Validasyon Hakkında alanına "Yalnızca 3 Karakter Girilir" şeklinde uyarı koydum. Görsel olarak ta aşağıda görebilirsiniz.


Faydası olması dileğiyle.

15 Mayıs 2024

Logo SQL Malzeme (Sınıfı) Satış / Satınalma Fiyat Listesi Sorgusu

 Merhaba Dostlar,

Web de aradım bulamadım, sonrasında kendim yazmak durumunda kaldım, Logo Tiger üzerinde Malzeme (Sınıfı) Satış fiyatları ve Satınalma Fiyatları sorgusu aşağıdaki gibidir,

Kullanmak isteyen buyursun;


CREATE VIEW  ERD_MALZEME_SATIS_SATINALMA  AS  


SELECT 

CASE PRCLIST.PTYPE WHEN 2 THEN 'SATIS'  WHEN 1 THEN 'SATINALMA'  END  AS 'KART_TIPI' ,

CASE PRCLIST.ACTIVE WHEN 1 THEN 'KULLANIM DISI' ELSE 'KULLANIMDA' END AS 'KULLANIM_DURUM', 

CASE WHEN PRCLIST.CLIENTCODE='' THEN 'GENEL' ELSE 'OZEL'END AS 'TIPI' ,

PRCLIST.CLIENTCODE AS 'CARI',

PRCLIST.CODE AS 'FIS_NO', 

ITEMS.CODE AS 'MALZEME_SMK',

ITEMS.NAME AS 'MALZEME_METNI',

PRCLIST.PRICE AS 'TUTAR',

PARABIRIMI=(SELECT  DBO.Fn_Currenclist(PRCLIST.CURRENCY)),

PRCLIST.BEGDATE AS 'GECERLILIK_BASLANGIC',

PRCLIST.ENDDATE AS 'GECERLILIK_BITIS',

PRCLIST.CAPIBLOCK_CREADEDDATE AS 'KART_OLUSTURMA_TARIHI'


FROM LG_001_PRCLIST PRCLIST

LEFT JOIN LG_001_ITEMS ITEMS ON PRCLIST.CARDREF=ITEMS.LOGICALREF

LEFT JOIN LG_001_UNITSETL UNITSETL ON PRCLIST.UOMREF=UNITSETL.LOGICALREF

LEFT JOIN LG_001_SRVCARD SRVCARD ON PRCLIST.CARDREF=SRVCARD.LOGICALREF

LEFT JOIN LG_001_PAYPLANS PAYPLANS ON PRCLIST.PAYPLANREF=PAYPLANS.LOGICALREF


14 Mayıs 2024

Qlik Sense Tarih Bugüne eşit ise Gerçekleşen Miktarı Getir

 Merhaba Dostlar,

Bu makalede Qlik sense üzerinde Elimizde döküm olarak Fatura Tarihi ve Gerçekleşen Miktar olan bir data olduğunu varsayalım, Veri dosyası üzerinde bu miktarı getirmek için aşağıdaki kodu kullanmamız gerekiyor

if(DATE(FaturaTarihi)<=Date(AddYears(Today(),-1)) and DATE(FaturaTarihi)>= Date(Date#('01-01-2023', 'DD-MM-YYYY')),GerceklesenMiktar ) as GeçenYılMiktar

Bu formülde yıl bilgisi -1 olarak görüntülemekteyiz. Yani geçen yıl bugün ne kadar Gerçekleşen Miktar olmuş bunu bulmuş oluyoruz.

Faydası olması dileğiyle

28 Mart 2024

Office 365 üzerinden Outlook Gruplar sekmesi görünümü kaldırma!

 Merhaba Dostlar,

Bu makalede office 365 üzerinde açılan ve yönetilen Gruplar alanının Outlook üzerinden kaldırıması hakkında bir yazıyı ele alacağız.

Bazı kullanıcılar veya yöneyim ekibi tarafından gruplar sekmesinin görüntülenmesi istenmemektedir. Bunu 365 Powershell üzerinden kapatmak mümkündür.

Set-UnifiedGroup -Identity (grupadı) -HiddenFromExchangeClientsEnabled:$True

Bu komutu kullarak ilgili grup adı verilerek görünüm gizlenebilir.

Faydası olması dileğiyle.


Logo Tiger Sipariş Satırları Sorgusu

 Merhaba Dostlar, Bu makalede Logo Tiger içerisinde sipariş detayları sorgusunu paylaşacağım. Web üzerinde aradım bulamadım, belki size de l...