Hakkımda

11 Haziran 2024

Eflow iki tarih arasında fark bulma işlemi

 Merhaba Dostlar, bu makalede eflow üzerinde sıkça lazım olan iki tarih arasında fark bulmaktan bahsedeceğim,

Tarih kontrolü yaparken eflow üzerinde DayDiff fonksiyonunu kullanıyoruz, peki DayDiff ne işe yarıyor, int değer olarak iki tarih arasındaki gün farkını buluyor. Böylelikle bizde istemiş olduğumuz tarih arasındaki gün farkını hesaplamış oluyoruz.


Örnek bir görsel ile;


Burada şuanki yani sürecin başladığı tarih ile, Tarih yani kullanıcının seçmiş olduğu tarih arasını hesaplatıyoruz, Hesaplanan gün farkı sayısını fark ismindeki integer tipindeki değere atıyoruz.

Ardından Karak Verme elementi içerisinden farkı kontrol ediyoruz, eğer fark eşit değil ise farklı senaryolar yazabiliriz.


Faydası olması dileğiyle.


21 Mayıs 2024

Sql Üzerinde Satırda yer alan veriyi sütuna çevirme.

 Merhaba Dostlar;

Belirli bir karakter sınırı olan satırdaki bir datayı sütuna çevirmekten bahsedeceğiz,

Logoda tanımlı bir alanda noktalı virgül ile ayrılmış datayı sütuna dönüştüreceğiz;


Sorgumuz aşağıdaki gibidir;

SELECT value

FROM LG_001_DEFNFLDSCARDV

CROSS APPLY STRING_SPLIT(TEXTFLDS7, ';')

WHERE MODULENR=6 AND PARENTREF='19823';

Ekran çıktısını aşağıda görebilirsiniz;

 


Eflow Lineitemtable içerisinde karakter sınırı koyma

Merhaba Dostlar,

Bu makalede eflow süreç tasarımcı ekranında lineitemtable içerisinde karakter sınırı koymaktan bahsedeceğiz,

A sütununa koyduğum bir veri için 3 karakter sınır koymak istiyorum, Validasyon kısıma aşağıdaki kodu yazıyoruz;

(?=^.{0,3}$)(^\w+\s*(-?)(\s*\w+\s*)(\w+)$)

Buradaki 0,3 ifadesi 0 dan 3 karaktere kadar demek oluyor, eğer artırmak isterseniz 3 rakamını değiştirebilirsiniz.

Kullanıcı tarafına uyarı vermek için ise  Validasyon Hakkında alanına "Yalnızca 3 Karakter Girilir" şeklinde uyarı koydum. Görsel olarak ta aşağıda görebilirsiniz.


Faydası olması dileğiyle.

15 Mayıs 2024

Logo SQL Malzeme (Sınıfı) Satış / Satınalma Fiyat Listesi Sorgusu

 Merhaba Dostlar,

Web de aradım bulamadım, sonrasında kendim yazmak durumunda kaldım, Logo Tiger üzerinde Malzeme (Sınıfı) Satış fiyatları ve Satınalma Fiyatları sorgusu aşağıdaki gibidir,

Kullanmak isteyen buyursun;


CREATE VIEW  ERD_MALZEME_SATIS_SATINALMA  AS  


SELECT 

CASE PRCLIST.PTYPE WHEN 2 THEN 'SATIS'  WHEN 1 THEN 'SATINALMA'  END  AS 'KART_TIPI' ,

CASE PRCLIST.ACTIVE WHEN 1 THEN 'KULLANIM DISI' ELSE 'KULLANIMDA' END AS 'KULLANIM_DURUM', 

CASE WHEN PRCLIST.CLIENTCODE='' THEN 'GENEL' ELSE 'OZEL'END AS 'TIPI' ,

PRCLIST.CLIENTCODE AS 'CARI',

PRCLIST.CODE AS 'FIS_NO', 

ITEMS.CODE AS 'MALZEME_SMK',

ITEMS.NAME AS 'MALZEME_METNI',

PRCLIST.PRICE AS 'TUTAR',

PARABIRIMI=(SELECT  DBO.Fn_Currenclist(PRCLIST.CURRENCY)),

PRCLIST.BEGDATE AS 'GECERLILIK_BASLANGIC',

PRCLIST.ENDDATE AS 'GECERLILIK_BITIS',

PRCLIST.CAPIBLOCK_CREADEDDATE AS 'KART_OLUSTURMA_TARIHI'


FROM LG_001_PRCLIST PRCLIST

LEFT JOIN LG_001_ITEMS ITEMS ON PRCLIST.CARDREF=ITEMS.LOGICALREF

LEFT JOIN LG_001_UNITSETL UNITSETL ON PRCLIST.UOMREF=UNITSETL.LOGICALREF

LEFT JOIN LG_001_SRVCARD SRVCARD ON PRCLIST.CARDREF=SRVCARD.LOGICALREF

LEFT JOIN LG_001_PAYPLANS PAYPLANS ON PRCLIST.PAYPLANREF=PAYPLANS.LOGICALREF


14 Mayıs 2024

Qlik Sense Tarih Bugüne eşit ise Gerçekleşen Miktarı Getir

 Merhaba Dostlar,

Bu makalede Qlik sense üzerinde Elimizde döküm olarak Fatura Tarihi ve Gerçekleşen Miktar olan bir data olduğunu varsayalım, Veri dosyası üzerinde bu miktarı getirmek için aşağıdaki kodu kullanmamız gerekiyor

if(DATE(FaturaTarihi)<=Date(AddYears(Today(),-1)) and DATE(FaturaTarihi)>= Date(Date#('01-01-2023', 'DD-MM-YYYY')),GerceklesenMiktar ) as GeçenYılMiktar

Bu formülde yıl bilgisi -1 olarak görüntülemekteyiz. Yani geçen yıl bugün ne kadar Gerçekleşen Miktar olmuş bunu bulmuş oluyoruz.

Faydası olması dileğiyle

28 Mart 2024

Office 365 üzerinden Outlook Gruplar sekmesi görünümü kaldırma!

 Merhaba Dostlar,

Bu makalede office 365 üzerinde açılan ve yönetilen Gruplar alanının Outlook üzerinden kaldırıması hakkında bir yazıyı ele alacağız.

Bazı kullanıcılar veya yöneyim ekibi tarafından gruplar sekmesinin görüntülenmesi istenmemektedir. Bunu 365 Powershell üzerinden kapatmak mümkündür.

Set-UnifiedGroup -Identity (grupadı) -HiddenFromExchangeClientsEnabled:$True

Bu komutu kullarak ilgili grup adı verilerek görünüm gizlenebilir.

Faydası olması dileğiyle.


18 Ocak 2024

Qlik Sense Birden çok QVD ile QVD dosyası tekrar oluşturma.

 Merhaba Dostlar;

Bu makalede var olan QVD tabloları ile sıfırdan tekrar QVD oluşturma mantığından bahsedeceğim,

Öncelikle veri düzenleyeceğimize gelelim,

Elimizde 3 Tane QVD tablo varsayalım;


Tablo1:

LOAD  ID,  Alan1,  Alan2

FROM [lib://Data_Folder/Tablo1.qvd]

(qvd) where ((Alan1+ Alan)>0) ;


LEFT Join

LOAD  ID2  as  ID, ALAN3, ALAN4 

FROM [lib://Data_Folder/Tablo2.qvd]

(qvd) ;


LEFT Join

LOAD  ID3  as  ID, ALAN5, ALAN6 

FROM [lib://Data_Folder/Tablo3.qvd]

(qvd) ;


LOAD * 

RESIDENT Tablo1;


STORE Tablo1 INTO '[lib://TIGER_Data_Folder/Tablo1Yeni.qvd]';

DROP TABLE  Tablo1;

Eflow iki tarih arasında fark bulma işlemi

 Merhaba Dostlar, bu makalede eflow üzerinde sıkça lazım olan iki tarih arasında fark bulmaktan bahsedeceğim, Tarih kontrolü yaparken eflow ...