Hakkımda

31 Mayıs 2023

Qlik Sense Satır bazlı Sütun kontrol Yüzde Hesaplama

Merhaba Dostlar;

Qlik Sense üzerinde Satın bazlı kontrol de sütundan gelen değerlere göre yüzde hesaplama formülü hakkında bilgi paylaşacağım;


Öncelikle SQL'imize bakalım;

AY_SATIS_YNT:


LOAD 

    [CariKodu]

    ,CariAdi as DbsSatCariAdi

    ,DATE([Tarih]) AS DbsSatTarih

    ,Month([Tarih]) as DbsSatAy

    ,Typ AS DbsSatTyp

    ,OzelKod AS DbsSatOzelKod

    ,OdemePlani AS DbsSatOdemePlani

    ,Tutar AS DbsSatTutar

;

Alanların hangi değerleri döndürdüğü hakkında kısaca açıklama vereyim

CariKodu        Carinin Kodunu 

CariAdi            Carinin ismini

Tarih                Cariye yapılan satış tarihi

Type                Bu kaydın tiğini döndürüyor

OzelKod          Carinin yaptığı ödemenin tipini belirtiyor

OdemePlani     Carinin yaptığı ödemelerin taksit sayısını belirtiyor

Peki bu alanları kullanarak % bazlı hesaplama nasıl yapılır.

Hesaplamalar yani Dimmension alanı ekliyoruz, içerisine aşağıda vermiş olduğum kodu ekliyoruz.

Kod : sum([DbsSatTutar])/sum(TOTAL <DbsSatOzelKod, DbsSatCariAdi> [DbsSatTutar])

Veri tipini sayı ekleyip 12.34% seçip tamam dediğimizde satır bazlı % hesaplama gerçekleşecektir.Selam ve dua ile.

Saygılarımla


15 Mayıs 2023

Qnap SSL hatası err_ssl_protocol_error

 Merhaba Dostlar;

Bu makalemde sizlere qnap da yaşamış olduğunuz SSL hatası hakkında bilgi paylaşacağım, siz de qnap da kontrol paneli üzerinden Genel Ayarlara girerek Güvenli Bağlantıyı (HTTPS) Aktive et seçtiniz ve Yalnızca Güvenli bağlantıya zorla (https) seçimi yaptınız ve browser üzerinde err_ssl_protocol_error hatası mı alıyorsunuz.

Gelin bu konuyu birlikte çözelim;

Öncelikle qnap sunucumuza erişimek için, putty veya mremote programı indirmeniz gerekiyor;

aşağıda kendi yaptığım ayarları sizinle paylaştım sizde putty veya mremote üzerinden sunucunuzun bilgileri girin ve sunucunuza SSH version 2 protokolü ile bağlantı kurun.eğer mremote kullanıyorsanız şifre bilgilerinizi girdiyseniz direkt olarak giriş yapacaktır, sadece SSL uyarısı verecek bu ekranda sadece 1 kez evet buttonu ile izin vermeniz gerekiyor. Evet dedikten sonra komut istemi ekranında kodlarımızı yazalım.


setcfg system "Force SSL" 0

 setcfg system "Web Access Port" 8080

 setcfg stunnel "Enable" 1

 /etc/init.d/thttpd.sh restart

 komutunu yazdıktan sonra sunucumuz Apache servisi restart edecektir.

Servis restart olduktan sonra portlarınız varsayılan olarak tekrar 8080 portuna erişim verecektir.

Selam ve dua ile.

Saygılarımla

Sql Üzerinde Satırda yer alan veriyi sütuna çevirme.

 Merhaba Dostlar; Belirli bir karakter sınırı olan satırdaki bir datayı sütuna çevirmekten bahsedeceğiz, Logoda tanımlı bir alanda noktalı v...