Hakkımda

01 Temmuz 2024

Logo Tiger Sipariş Satırları Sorgusu

 Merhaba Dostlar,

Bu makalede Logo Tiger içerisinde sipariş detayları sorgusunu paylaşacağım. Web üzerinde aradım bulamadım, belki size de lazım olabilir düşüncesi ile burada paylaşmak istedim. Umarım işine yarar.

SELECT 

ORFLINE.LINENO_,

ORFICHE.FICHENO FişNo,

--ORFICHE.LOGICALREF,

CLCARD.CODE CariKod,

CLCARD.DEFINITION_ CariUnvan,

--ORFICHE.STATUS Statu,

CONVERT (VARCHAR,ORFICHE.DATE_,104) Tarih,

ORFICHE.SPECODE ÖzelKod,

ORFLINE.LINEEXP SatırAçıklaması,

CASE WHEN ORFLINE.LINETYPE=0 THEN ITEMS.CODE ELSE '' END SMKKod,

CASE WHEN ORFLINE.LINETYPE=0 THEN ITEMS.PRODUCERCODE WHEN ORFLINE.LINETYPE=2 THEN DECARDS.CODE ELSE '' END [MalzemeKodu / Indirim Kodu],

CASE WHEN ORFLINE.LINETYPE=0 THEN ITEMS.NAME WHEN ORFLINE.LINETYPE=2 THEN DECARDS.DEFINITION_ ELSE '' END [MalzemeAdı / Indirim Aciklaması],

ORFLINE.AMOUNT Miktar,

ORFLINE.PRICE BirimFiyat,

ORFLINE.DISCPER İndirimOranı ,

ORFLINE.TOTAL BrütTutar,

ORFLINE.LINENET NetTutar,

ORFLINE.VAT KDVOranı,

ORFLINE.PRPRICE DövizBirimFiyat,

DövizTürü=(CASE ORFLINE.PRCURR WHEN '1' THEN 'USD' WHEN '11' THEN 'CHF' WHEN '20' THEN 'EUR' WHEN '160' THEN 'TL' WHEN '0' THEN 'TL' WHEN '17' THEN 'GBP' END),

ORFLINE.PRRATE Kur,

ORFLINE.ADDTAXAMOUNT EkVergiTutarı,

ORFICHE.TOTALDISCOUNTS Toplamİndirim,

ORFICHE.TOTALDISCOUNTED Toplam,

ORFICHE.TOTALADDTAX ToplamEkVergi,

ORFICHE.TOTALVAT ToplamKDV,

ORFICHE.NETTOTAL NetToplam

 

FROM LG_001_01_ORFICHE ORFICHE WITH(NOLOCK)

LEFT JOIN LG_001_01_ORFLINE ORFLINE WITH(NOLOCK) ON ORFICHE.LOGICALREF=ORFLINE.ORDFICHEREF

LEFT JOIN LG_001_ITEMS ITEMS WITH(NOLOCK) ON ORFLINE.STOCKREF=ITEMS.LOGICALREF

LEFT JOIN LG_001_CLCARD CLCARD WITH(NOLOCK) ON ORFLINE.CLIENTREF=CLCARD.LOGICALREF

LEFT JOIN LG_001_DECARDS DECARDS WITH(NOLOCK) ON DECARDS.LOGICALREF=ORFLINE.STOCKREF AND DECARDS.CARDTYPE=2

 

WHERE ORFICHE.FICHENO IN ('Sipariş Fiş No Buraya Yazılır')

ORDER BY ORFLINE.LINENO_

Faydası olması dileğiyle. 

Logo Tiger Sipariş Satırları Sorgusu

 Merhaba Dostlar, Bu makalede Logo Tiger içerisinde sipariş detayları sorgusunu paylaşacağım. Web üzerinde aradım bulamadım, belki size de l...