Hakkımda

25 Temmuz 2023

Logo Tiger Date Fonksiyonu

 Merhaba Dostlar;

Bu makalede date fonsiyonundan gelen veriyi tarihe çevireceğiz, Öncelikle sql tarafında kodları kullanarak fonsiyon oluşturalım.

USE LOGO_TIGER

GO

CREATE FUNCTION dbo.LG_INTTODATE (@LDATE INT)

RETURNS DATETIME

AS

BEGIN

  DECLARE @DATE DATETIME

         ,@DD INT

         ,@MM INT

         ,@YYYY INT

         ,@DATESTR VARCHAR(12)

  SELECT

    @DD = ((@LDATE % 65536) / 256)

  SELECT

    @MM = (@LDATE % 65536) % 256

  SELECT

    @YYYY = (@LDATE / 65536)

  SELECT

    @DATESTR = CAST(@DD AS VARCHAR(2)) + '-' +

    CAST(@MM AS VARCHAR(2)) + '-' +

    CAST(@YYYY AS VARCHAR(4))

  SELECT

    @DATE = CONVERT(DATETIME, @DATESTR, 102)

  RETURN (@DATE)

END

GO

Fonksiyon oluştuktan sonra select ile fonksiyonu çağırıp kullanabilirsiniz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba Arkadaşlar;
Lütfen yorumda bulunurken saygı ve sevgi çerçevesinden yorumda bulununuz. Lütfen emeğe saygı gösteriniz.

Sql Üzerinde Satırda yer alan veriyi sütuna çevirme.

 Merhaba Dostlar; Belirli bir karakter sınırı olan satırdaki bir datayı sütuna çevirmekten bahsedeceğiz, Logoda tanımlı bir alanda noktalı v...