Hakkımda

25 Temmuz 2023

Logo Tiger Üzerinde Date Time Fonksiyonu

 Merhaba Dostlar, 

bu makalede Logo üzerinde kullanılan date fonkisyonundan bahsedeceğiz.

Bu fonksiyon belirli bir hesaplama ile meydana geliyor, bu kodları aşağıda paylaşacağım..


USE LOGO_TIGER

GO


CREATE FUNCTION dbo.LG_INTTOTIME (@LDATE INT)

RETURNS VARCHAR(12)

AS

BEGIN

  DECLARE @TIME DATETIME

         ,@HH INT

         ,@MM INT

         ,@SS INT

         ,@TIMESTR VARCHAR(12)

         ,@RETSTR VARCHAR(12)

  SELECT

    @HH = (@LDATE - (@LDATE % 65536)) / 65536 / 256

  SELECT

    @MM = ((@LDATE - (@LDATE % 65536)) / 65536 - ((@LDATE - (@LDATE % 65536)) / 65536 / 256) * 256)

  SELECT

    @SS = (((@LDATE % 65536) - ((@LDATE % 65536) % 256)) / 256)

  SELECT

    @TIMESTR = CAST(@HH AS VARCHAR(2)) + ':' +

    CAST(@MM AS VARCHAR(2)) + ':' +

    CAST(@SS AS VARCHAR(2))

  SELECT

    @TIME = CONVERT(DATETIME, @TIMESTR, 101)

  SELECT

    @RETSTR = CONVERT(VARCHAR, @TIME, 108)

  RETURN (@RETSTR)

END


GO

 Bu fonksiyonu arkadaşlar bu şekilde kullanıyoruz,

  SELECT dbo.LG_INTTOTIME(152963634)

ve bu fonksiyon bize saat bilgisi dönüyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Merhaba Arkadaşlar;
Lütfen yorumda bulunurken saygı ve sevgi çerçevesinden yorumda bulununuz. Lütfen emeğe saygı gösteriniz.

Sql Üzerinde Satırda yer alan veriyi sütuna çevirme.

 Merhaba Dostlar; Belirli bir karakter sınırı olan satırdaki bir datayı sütuna çevirmekten bahsedeceğiz, Logoda tanımlı bir alanda noktalı v...